Cholnoky ltp-i óvoda alapítványa

Az alapítvány neve:

Cholnoky Óvoda Alapítvány

Székhelye és levelezési címe:

8200 Veszprém, Lóczy Lajos u. 26

Adószáma:

18933541-1-19

Bankszámlaszáma:

73200189-11274830

Vagyonának felhasználási módja:

Az Alapítvány teljes vagyona és annak hozadéka az Alapítvány céljainak megvalósítását szolgálja, azt a Kuratórium a célokkal és a jogszabályi előírásokkal összhangban szabadon használhatja fel.

Az alapítvány célja:

Az Alapítvány célja, hogy lehetőségeihez képest nyújtson anyagi és erkölcsi támogatást a Cholnoky Óvodában folyó - a szülői és nevelői közösség által meghatározott - óvodapedagógiai eljárások eszköz- és anyagszükségletének biztosításához, valamint a szükséges szakmai háttér kialakításához.